Mobile menu icon

Professioneler werken binnen de jeugdhulp

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren, is het nodig dat er nog professioneler gewerkt wordt.

 

De professionals in beweging brengen

Dat doet PJ&J met drie thema’s. In de visuele identiteit ligt de nadruk op samenwerken, verbinden, zorg en beweging. Er is een overkoepelend logo en stijl ontwikkeld en drie projectlogo’s met hun eigen kleur die elk een thema benadrukken, maar wel herkenbaar binnen de algemene stijl blijven. De website met achtergrondinformatie, artikelen, nieuws, kalender e.d., speelt een centrale rol in de communicatie naar verschillende partijen.

Strategie, concept, ontwerp en uitwerking identiteit en website. Identiteit ontwikkeld met PUNTPLAYGROUND. Website met Thinkbright en Hamaka.