Een aansporing voor professionals
uit de jeugdhulp en jeugdbescherming

Binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming werkt een grote diversiteit aan professionals. Om hen aan te sporen te voldoen aan de eisen van de Jeugdwet (2015) ontwikkelden we een visuele identiteit voor het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

Een aansprekende identiteit voor diverse professionals

Het programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) is een samenwerking van veel zorgorganisaties, waaronder GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Movisie, Nederlands Jeugdinstituut, Vereniging Hogescholen, VNG en VGN. Zij waren allen betrokken bij de totstandkoming van de visuele identiteit, die we vervolgens hebben vertaald naar diverse middelen.

Vraagstuk
De opdrachtgever wilde een visuele identiteit voor het programma, waarbinnen de drie programmalijnen (Beroepsregistratie, Werkagenda en Reflectie & Herijking) een duidelijk ‘gezicht’ kregen. Daarbinnen wilden ze graag de thema’s samenwerken, verbinden, zorg en beweging terugzien. De visuele identiteit moest vertaald kunnen worden naar een breed scala aan middelen, waaronder een nieuwe website voor PPJ&J.

Concept
De gewenste beweging van de professionals, moest zichtbaar worden in de visuele identiteit. Zonder dat mensen het gevoel kregen te veel ingekaderd te worden. Dit resulteerde in een beeldmerk bestaande uit bollen, die samen een vierkant vormen zonder kaderrand. De bollen waren allemaal verschillend in grootte. Hierdoor ontstond beweging in het logo (opwaarts, naar rechts). De programmalijnen kregen ieder een eigen icoon en kleurencombinatie, passend binnen het concept voor de visuele identiteit.

Resultaat
De visuele identiteit is vertaald naar een nieuwe website met achtergrondinformatie, artikelen, nieuws en een kalender. Deze website speelt een centrale rol in de communicatie naar verschillende partijen. Daarnaast hebben we folders en brochures ontwikkeld, een magazine, digitale nieuwsbrief, interactieve PDF’s, spelkaartjes en meer. 


Partners
Punt Grafisch ontwerp, Ontwerp en vormgeving
Thinkbright, Interaction design
Hamaka, Webdevelopment

Andere projecten

Awareways | Identiteit en website

Libertas Pascal | Papierwaaier