Alle kwaliteitsregisters fysiotherapie onder één dak

Vanuit de behoefte aan eenheid in de beroepsgroep zijn SKF en KNGF samen gaan werken om tot één kwaliteitsregister te komen. Wij ontwikkelden de visuele identiteit voor de beheerorganisatie Kwaliteitshuis Fysiotherapie en de registers.